Om oss

Nytt Liv Suldal

Sand i Ryfylke

OM OSS

PASTORPAR

 Irma og Alwin  Weerstand var med som lederer då menigheten blei    stiftet 23. februar 2013 og er blitt insatt i menigheten som pastorpar i april 2014.

Dei er opprinnelig fra Nederland men er no fast busett på Sand.

Irma jobber som bioingeniør/helsesekretær og Alwin er rørlegger.Kristin og Frank Håvik.

Dette paret har plantet denne menigheten og hjulpet

å komme i gong i det første året.

Dem står i nettverket: Nytt Liv Norge som

planter menigheter overalt kor det er eit behov.


De er pastorpar i modermenigheten Nytt Liv Sunnhordland på                            Stord /Fitjar. Informasjon


Husmøte i hjemmene:

annankvar torsdag kl.19.00

sted: Sand og Jelsa

(ta kontakt viss  du vil vera med!)


Bønnemøte:

1 gong i uka


Offentlige møter på Sanitetshuset

eller andre lokaler (se : arrangementer)


Tilsluttet menighetsnettverket DFEF


Tlf pastorparet:

Irma: 90796882

Alwin: 99263052


Mail: irmaweerstand@hotmail.com


Tlf Frank Håvik: 92423048

Mail: frank.havik@gmail.com


Kontonummer for gaver: 3520.64.74457


Registreringsnr. 911 650 495


Informasjon på SMS

Ønsker du informasjon om møter m.m. på sms, send en sms til 90796882 der du skriver navn + <info Nytt Liv Suldal>
Hvorfor starte ny menighet?


Ganske enkelt fordi all kirkevekst-forskning viser at det å starte nye menigheter er den mest effektive måten å nå ut med evangeliet. 

 

Betyr det at det som allerede er  på plassen ikke er brukbart?

Nei, for all del. Hvert kristent fellesskap er unikt og verdifullt så lenge det forkynner Jesus og tar vare på mennesker.

Men vi tror det er plass for et menighetsfelleskap som arbeider på andre måter, og som kan nå nye mennesker som de etablerte grupperinger ikke når frem til.


For å bruke et kjent bilde: Flere fiskebåter kan fiske mer enn en båt. ”Vi fisker mennesker for Jesus, og vi fisker for den samme reder og Herre.”

 

 

OM MENIGHETEN

Vi ønsker en levende lokalmenighet bygget på sunne prinsipper slik som vi tror det kunne være i urkirkens menighetsliv. Det vil si et menighetsliv preget av Den Hellige Ånds ledelse, og at det naturlige menighetslivet er å gjøre disipler, forkynne evangeliet, vise barmhjertighet, og at Guds kraft er det som preger virksomheten.


Menigheten Nytt Liv Suldal ble formelt skipet 23. februar 2013, og er en del av Nytt Liv Norge og Nytt Liv Nettverket.
Copyright 2013 © All Rights Reserved