Misjon

menigheten

Nytt Liv Suldal


Misjon som menigheten støtter:
Me støtter forskjellige  misjonsorganisasjoner for evangelisering og andre form

av hjelp i inn- og utlandet. Det er bl.a:


        Evangeliet ut til Folket - evangelisering i Norge og Ukraine

         sjå www.eutf.no


         Jan Eriksen - evangelisering i fengsler i bl.a. Afrika

         sjå www.streetministries.at


                                                                                                                                                                                                                                  Jan Eriksen 


 New Life Ministries - spredning av bibler til Kina

          sjå  www.newlifeministries.jpNytt Liv Poduri - menighet i Romania - spredning av evangeliet

Me vil støtte framover

Appleaid - ein hjelpeorganisasjon som søstermenigheten vår Nytt Liv Akkerhaugen har starta i Romania. Dem har diverse prosjekter for dei fattige i landet, ved å sorge for klær, mat, byggematerialer, o.s.v. og støtter dei lokale pastorer for å spre evangeliet. Samtidig har dei noko prosjekter i  Norge.

         sjå www.appleaid.no

     Vil du at me

ber for deg?

les meir her

Copyright © All Rights Reserved