diverse

Nytt Liv Suldal

Sand i Ryfylke

Artikler                                                       MenighetHer samler me andakter/dikt/vers/sanger som me gjerne vil dele:


Følgende andakter får ei søster frå Den Hellige Ånd, og me erfarer at det er Guds Ord

til den som treng disse. Må det vere til velsignelse, oppbyggelse, trøst og styrke til den som leser!


Andakt nr 1For slik som dagen er, slik skal din styrke være. Vær ikke motløs, men gled deg over dagen i dag, og

livet som er deg gitt. Mitt barn, du har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot ondskapens

åndehær i himmelrommet. Vær på vakt og legg merke til dine tanker. La de ikke friste deg, dra deg

ned i motløshet og oppgitthet. Fyll deg med ord om tro, håp, glede og fred. Jeg er din Herre og Gud,

og jeg leder deg ved min hånd. Min makt kan ingen rokke ved, det jeg har bestemt, blir slik jeg vil. Jeg

har satt framfor deg en åpen dør av frelse og glede. Fryd deg derfor i min nærhet og fyll deg med

håpets tanker. Og du vil bli fylt av min fred. Amen


Andakt nr.2


Vær ikke redd og frykt ikke, mitt barn. Kast ikke bort kreftene på bekymringene dine, legg din sak

framfor meg. Bekymringer får ditt blikk til å vike fra meg, mitt kjære barn , la blikket være vendt mot

meg , Jesus Kristus. Hold håpet høyt i ditt liv, og vit at jeg som kjenner alles vei, vil alltid hjelpe deg.

Det står skrevet ikke en dag uten min nåde, ikke en dag uten min hjelp og beskyttelse. Vær troende

og ikke vantro, la ordet lede deg fram til sannheten. For Jeg er den samme i går som i dag, ja til evig

tid står mitt ord fast. Bare hold fast på det du har lært og sett, og ta tid sammen med meg. Jeg som

kan gjøre langt , langt mer enn det du ber meg om. Vær trygg og frykt ikke lyder mitt ord til deg i dag

Amen


Andakt nr. 3


Mitt barn, mitt kjære barn, lenge har jeg sett din kamp og lenge har jeg sett dine tårer. Jeg har sett

din lengsel og dine savn. Gjennom dine trengsler har jeg kalt på deg, du har sett glimt av meg. Når du

har ropt på meg har jeg hørt og gjennom bønnesvar har du skimtet meg. Du lengter etter fred og

forståelse, og din egentlige lengsel og trøst er etter fred med meg, din Herre og Gud. Du har lett ,

men ikke funnet fram. Kom til meg du som strever og bærer tunge byrder. Kom til meg og jeg vil gi

deg av min fred, sier Herren. La meg lede deg resten av ditt liv og la meg ta hånd om alle dine byrder,

fordi jeg elsker deg. Ja , alt før du ble født visst jeg alt om deg, ja hele ditt liv. Jeg har våket over deg

som min øyensten, for ingen er som deg. Du er unik som ethvert menneskebarn. Kom, kom og søk

mitt rike. Guds fred Amen


Andakt nr. 4


Kom å vandre på mine veier, hold deg nær til mitt ord, vik ikke fra det,

hverken til høyre eller venstre. Mitt barn, gå på den smale sti,

den som fører fram til det evige liv. Prøvelser og motgang vil møte dere,

men vit at Jeg er med deg, jeg vil ikke slippe deg eller forlate deg. Jeg vil gi deg

styrke , dag for dag.

Husk å vende blikket til meg, som er i himmelen, og ikke til det som er på jorden.

Det du møter av vanskeligheter, gi slipp, ja gi det til meg.

For jeg har styrken til å bære deg, lede deg, trøste deg når veien blir for tung å gå.

Gjør det til en vane å være stille for mitt åsyn, lytt og lær av meg.

Hør den stille stemmen i ditt indre, du er min. Jeg vil aldri slippe deg, for min

trofasthet er som solens oppgang og dens nedgang.

Vær trygg på at jeg går med deg. Jeg er skyggen ved din høyre hånd ,

mitt barn, vær trygg. Og tvil aldri på min allmakt. Amen


Andakt nr . 5


I mitt lys , ser du lys, la mitt lys opplyse din sjel. La meg være din veiviser i livet og

la mitt ord lede deg. Se ikke på andre, men vend ditt øre til min røst.

For jeg, Jesus Kristus elsker deg og bryr meg om deg. Jeg vil lede deg til

hvilens vann og mette deg med mine gode gaver. Søk først mitt rike, kom meg nær,

og du vil få alt du trenger i tillegg. Legg bort frykt, angst, se på de som fristelser som

vil ødelegge din fred. Avslør løgnen og vis de fra deg, for min hånd er med deg.

Og husk at som dagen din er, slik skal din styrke være. Jeg vil ikke slippe deg eller

forlate deg. Min plan for ditt liv er å føre deg hjem og bevare deg til du er hjemme

hos meg. Amen

 


Andakt nr .6


Frykt ikke og vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig rundt

for jeg er din Gud. Jeg vil alltid ta vare på deg, du er min. Jeg har kalt deg ved

navn og jeg har frelst deg. Ha tillitt til at jeg har full oversikt over ditt liv. Jeg

minner deg om at dine bønner er hørt og de er gjemt hos meg.

Hvil i min nåde og la meg ta meg av deg som mitt barn. Ja, for det er jo det du er!

La blikket være festet på meg og stol på at jeg alltid vil gjøre det som er best for deg.

Hold fast på ordet om korset og nåden. Ta tid til stille stunder sammen med meg,

det vil styrke din sjel og gjøre din vandring lettere. Ta tid til ordet i Bibelen,

og vær sammen med meg. Vit at min kjærlighet til deg aldri tar slutt,

hos meg er du alltid trygg. Guds fred Amen


Andakt nr 7


Hver den som søker meg av et oppriktig hjerte, vil jeg mette med mine gaver.

Gaver av nåde , sannhet og det største av alt min Frelse. Jeg vil hjelpe deg i

livets strid og kamp. Og ikke en dag uten min nåde og miskunn. Jeg vil aldri forlate

deg, min natur er trofasthet , sannhet, hellighet og renhet. Jeg står ved mitt ord

til evig tid. Kom mitt barn, og bøy deg for mine føtter. La meg fylle deg av mitt

forrådskammer, gode gaver som fører deg inn til livet. Ja, det finnes et evig liv,

om du velger å tro det eller ikke. Jeg kaller på deg mitt kjære barn. Våg å spørre

etter min vei og la meg føre deg hjem. Tvil ikke, men tro! Kom og hør mitt ord,

for det vil danne tro i ditt hjerte. AmenAndakt nr . 8


Det er tider for alt, tid til glede, tid til sorg, tid for legedom og utfrielse.

Tid til å ære og prise mitt navn, tid til å være stille for mitt åsyn.

Tid til fornyelse, tid til vekst , tid til å bli satt til siden og grunne på mitt ord.

Tid til å se tilbake på kampene i ditt liv og se hvordan min Hånd alltid var med deg.

For jeg har aldri sluppet taket i din hånd, og skal heller aldri gjøre det.

Tid til å takke meg for helbredelse og legedom i ditt liv. Og se mitt barn,

jeg vil gi deg styrke og kraft etter sykdom. Jeg vil gi deg framtid og håp.

Bind enhver tanke som går imot mitt ord. For jeg er i går og i dag den samme,

ja til evig tid er Jeg, sier Herren. Tro på meg, tro mitt ord og det vil gjøre under i ditt liv.

Fred være med deg , frykt ikke , gå i TRO ! Ikke hva du føler, ikke hva du ser, men i TRO .

AmenAndakt nr 9


Mitt kjære barn, vit at min kjærlighet til deg aldri tar slutt . For jeg har elsket

og som tjener deg og mitt rike deg med en evig kjærlighet. Ingenting kan du gjøre

for å få meg til å slutte og elske deg. Jeg ser på deg som en juvel. Du ser på deg selv

og slik du er, men jeg ser deg gjennom mine øyne, ikke slik du er , men slik du kommer til å bli.

Vend blikket fra deg selv og la det hvile på din Frelser. Det er jeg som gir veksten i ditt liv.

Det er jeg som gir deg øyne til å se med , og ører som hører min stemme.

Slutt med å streve, len deg inntil meg , og kom frem med alt du har på hjertet.

Da kan jeg gi deg den rette hjelpen, kanskje ikke slik du trodde var best,

men slik jeg ser det. For jeg vil alltid gi deg det beste og som tjener deg og mitt rike .

Vær ved godt mot for jeg både ser og hører deg.

Amen


Andakt nr . 10


Velsignet være den som kommer i Herrens navn.

Velsignet være den som tar imot mine ord i tro.

Velsignet være den som vandrer på mine veier.

Velsignet være den som gjør min Fars vilje.

Velsignet være den som holder fast på troen i prøvelsens stunder.

Velsignet være den som sår ut mitt budskap.

Velsignet være den som opphøyer mitt navn, og lar lovsangen lyde.

Velsignet være den som holder ut til enden, ja den vil jeg ta imot i mitt rike.

Velsignet være deg mitt barn, frykt ikke for ondt, for Jeg er med deg, sier Herren

AmenAndakt nr 11


Hvor jeg lengter etter å se alle mine barn frelst. Hvor dyp min kjærlighet er for alle mine menneskebarn.

Men, de ville ikke høre, ikke tro på mitt evangelium. Jeg som er skaperen av himmelen og jorden,

ja ethvert liv har jeg gjort. Men, de ville ikke tro ! De må selv bære den dom de har lagt for sitt eget liv.

Men, du mitt barn hold deg nær til meg og fyll deg med gode ting fra mitt forrådskammer.

La meg kjempe dine kamper, la meg stride for deg. Hvil i min nåde og vit at jeg alltid er med deg.

Selv i de dypeste daler,hvor du føler deg ensom og forlatt, da står jeg der.

Jeg vil løfte deg opp påny og fylle deg med fred og glede. Se på dine tanker,

og riv ned enhver tankebyggning , som vil dra deg ned og bort ifra meg.

Kast de bort, husk at gleden i Herren er din styrke.

Vær ved godt mot og hvert bønnesvar venter på sin tid.

AmenAndakt nr 12


Som når et barn kommer hjem om kvelden , slik venter jeg på deg. Jeg speider og ser etter deg , mitt barn.

Vend om , kom tilbake til Faderhuset. Du vet ikke hvilken dag ditt liv tar slutt ,

bli ikke blant dem som så meg forgjeves. De så meg og mine gjerninger allikevel fornektet de meg.

Men, du mitt barn, vær vis og kom hjem. La meg få lege dine sår og gjøre noe nytt i ditt liv.

Vær ikke redd for hva mennesker sier , hva kan de gjøre ! Frykt meg i stedet,

Ikke som en streng og hard Gud , men som en Far som har ekte omsorg for deg.

Se , tiden er kort , et liv er kort, hva venter etter døden. For det er to veier å gå, himmel

eller en evig fortapelse . Mitt barn, dette vet DU, kom tilbake til meg og drøy ikke.

Våg å stole på meg igjen.

Amen


Andakt nr. 13


Ikke hva du har gjort for meg, men hva Jeg har gjort for deg. Mitt barn, se ikke på deg selv og hva du kan klare.

Vend blikket pånytt opp til din Frelser og venn. La ikke den onde bedra deg med alle sine anklager, nei ,

fest blikket på Jesus Kristus. For husk du har ikke en kamp mot kjøtt og blod,

men mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Akt på Ordet og gi ikke djevelen noe rom i ditt liv.

Har du syndet, bekjenn det for meg og jeg vil tilgi og sette deg i frihet. Jeg er med gjennom alt som møter deg ,

dag for dag går jeg ved din side. Jeg vil ikke slippe deg eller forlate deg , du er min til evig tid.

Stol på løftene og gjem alt jeg har sagt deg, i ditt hjerte. Vær glad , for jeg vil gi deg framtid og håp.

Gleden i Herren er din styrke.

Og mitt liv seiret over all ondskap i verden, Jesus Kristus.

Vår tro har seiret.

Amen
:

klikk linken her nede:


http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yiD6VWxWP-o
Dikt om det:


Du er verdifull, det fineste Gud har skapt,

så sørg for at ingenting av deg går tapt.

Du er verdifull og du passer kjempebra

til akkurat det Han vil bruke deg til i dag.

Du er som brikken i et puslespill,

og der passer ingen ingen andre inn.

For Han som har skapt deg,

Han har gjort deg spesiell,

fordi Han vil at du skal  fylle plassen din.Lær ossLær oss på veien vi vandrer,

å gå der hvor du , Jesus går.

Lær oss å dele med andre,

Den trøst som i ordet vi får


Lær oss å stanse og lytte

til songen som stilt går forbi.

Lær oss, med oss med omsorg i hjerte,

å bruke vår kostbare tid.


Lær oss å møte vår neste

med åpent og ærlige sinn.

Lær oss å vandre frimodig

dit du, Herre kaller oss inn.


Lær oss å tjene hverandre

med kraft fra din Hellige Ånd

Lær du oss, Jesus å legge

vårt liv i din mektige hånd.Kjærlighetsbrev fra vår himmelske Far Mitt Barn…

Du vet kanskje ikke hvem jeg er, men jeg vet alt om deg

Jeg vet når du sitter og når du står oppreist

Jeg er vel kjent med alt du er

Til og med hvert eneste hårstrå på ditt hode vet jeg om

For du ble skapt i mitt bilde

I meg lever du og beveger deg og er til

For du er min slekt

Jeg kjente deg allerede fra før du ble unnfanget

Jeg bestemte deg da jeg planla skapelsen

Du var ikke en feiltagelse, for alle dine dager er skrevet opp i min bok

Jeg fastsatte den eksakte tiden for din fødsel og hvor du skulle bo

Du er skremmende og vidunderlig skapt

Jeg vevde deg sammen i din mors mage

Og jeg dro deg fram den dagen du ble født

Jeg har blitt fremstilt feil av dem som ikke kjenner meg

Jeg er ikke langt borte fra deg eller sint, jeg er sann kjærlighet

Og det er mitt dypeste ønske å få gi deg min kjærlighet

Rett og slett fordi du er mitt barn og jeg er din far

Jeg tilbyr deg mer enn din jordiske far noen gang har kunnet tilby

For jeg er den perfekte far

Hver god gave som du mottar kommer fra min hånd

For jeg er din forsørger og den som møter alle dine behov

Min plan for din fremtid har alltid vært fylt med håp

Fordi jeg elsker deg med en evig kjærlighet

Mine tanker for deg er like talløse som sandkornene på stranden

Og jeg fryder meg over deg med jubel

Jeg vil aldri slutte med å gjøre godt mot deg

For du er min verdifulle eiendom

Av hele mitt hjerte og hele min sjel ønsker jeg at du skal slå rot

Og jeg vil vise deg store og vidunderlige ting

Dersom du søker meg av hele ditt hjerte, vil du finne meg

Ha din lyst i meg, og jeg vil gi deg alt ditt hjerte ønsker

For det er jeg som gir deg disse ønskene

Jeg er i stand til å gjøre mer for deg enn du kan klare å forstå

For jeg er din største oppmuntrer

Jeg er også den Far som trøster deg  under alle dine problemer

Når du har hjertesorg, er jeg nær deg

Som en hyrde bærer et lam, har jeg båret deg nær til mitt hjerte

En dag vil jeg tørke vekk hver eneste tåre fra dine øyne

Og jeg vil ta vekk hver eneste smerte du har lidd her på jorden

Jeg er din Far, og jeg elsker deg slik jeg elsker min sønn Jesus

For min kjærlighet for deg er forløst i Jesus

Han er det nøyaktige bilde av min eksistens

Han kom for å demonstrere at jeg er for deg, og ikke imot deg

Og for å fortelle deg at jeg ikke teller dine synder

Jesus døde slik at du og jeg kunne forsones

Jeg ga opp det jeg elsket for å prøve å få din kjærlighet

Hans død var det ultimate uttrykk for min kjærlighet til deg

Dersom du mottar min sønn Jesus som gave, da mottar du meg

Og ingenting vil noen gang skille deg fra min kjærlighet igjen

Kom hjem og jeg vil holde det største selskapet himmelen noen gang har sett

Jeg har alltid vært Far, og vil alltid være Far

Mitt spørsmål er…

Vil du være mitt barn?

Jeg venter på deg


Kjærlig hilsen fra din himmelske Pappa,

den allmektige Gud


---------------------------------------------------------------------------------------------------

           LYKKE


Lykke,

det er å kjenne deg

og se deg smile og le


Lykke,

det er å elske deg

med håp og sjelefred.


Lykke,

det er å savne deg

med alt det som er mitt


Lykke

det er å omfavne deg

med hjertet ditt

mot mitt


Lykke

det er å kunne si

at du min kjære

er blitt den som har bundet hjertet mitt

med bånd som aldri blir slitt.
Fotsporene i sanden 
En natt hadde en mann en drøm.

Han drømte at han spaserte langs stranden sammen med Herren!

Over himmelen kom bilder fra livet hans til syne.

For hvert bilde han så, oppdaget han at det var to par fotspor i sanden;

det ene var hans egne, og det andre var Herrens.


Da det siste bilde fór forbi over himmelen, så han tilbake på fotsporene i sanden.

Han la merke til at mange ganger i livets løp var det bare ett par fotspor.

Da oppdaget han også at det var de gangene da livet hans hadde vært vanskeligst og mest smertefullt.

Dette forsto han ikke, så han spurte Herren:

Herre, du sa en gang at da jeg bestemte meg for å følge deg,

så ville du alltid gå med meg og aldri forlate meg.


Men nå ser jeg at da min nød var størst og livet vanskeligst å leve, da er det bare ett par fotspor.

Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte deg mest.

Da svarte Herren:

Mitt kjære og dyrebare barn! Jeg elsker deg og vil aldri forlate deg.

De gangene i livet ditt da prøvelsene og lidelsene dine var størst -

og du bare kan se ett spor i sanden,

det var de gangene da jeg bar deg i armene mine."


 

Forfatteren av dette flotte diktet er Mary Stevenson som skrev det i 1936.Hvem som har oversatt og omarbeidet det til norsk er ukjent. Diktet blir ofte for benyttet til trøst og støtte.


Teksten er sannsynligvis basert på følgende bibelvers:

Matteus 11.28 i Det Nye Testamente:

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.

Jesaias 41.10 i Det Gamle Testamente:

Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud!

Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd.Her er diktet på original-språket:


Footprints in the Sand


One night I dreamed I was walking along the beach with the Lord.

Many scenes from my life flashed across the sky.

In each scene I noticed footprints in the sand.

Sometimes there were two sets of footprints,

other times there were one set of footprints.


This bothered me because I noticed

that during the low periods of my life,

when I was suffering from

anguish, sorrow or defeat,

I could see only one set of footprints.

So I said to the Lord,

“You promised me Lord,

that if I followed you,

you would walk with me always.

But I have noticed that during the most trying periods of my life

there have only been one set of footprints in the sand.

Why, when I needed you most, you have not been there for me?”

The Lord replied,

“The times when you have seen only one set of footprints in the sand,

is when I carried you.”


Mary Stevenson


Copyright 2013 © All Rights Reserved